Проект: Как да си намерим работа
Feb 9

 

 

Мениджърите и служителите по подбор на персонала ежедневно получават тонове имейли от търсещите работа. Всички те изглежда, че започват по един и същи начин: "Аз съм доказан професионалист . . ."

Някой ще твърди ли, че е "неопитен" или "провалил се" професионалист?

Когато търсите работа, независимо каква форма на комуникация използвате, имате само 30-60 секунди, наистина да грабнете вниманието на някого. Вие трябва да стигнете до същността: защо мениджърът по подбор на персонала трябва да ви наеме?

Мениджърите по подбор на персонала търсят хора, които правят нещата да се случват. Фокусирайте се върху вашите постижения и резултати. Цялата статия »

Share and Enjoy

 • Twitter
 • Add to favorites
 • Email
 • LinkedIn
 • Facebook
May 11

Потребителската инфлация в страната се забави до 2.7% в края на първото тримесечие, като резултат от успокояването на цените в най - волатилните продуктови групи – тези свързани с храните и енергийните продукти.

инфлацияОбщият индикатор, измерващ промяната в ценовото равнище, отчете спад от 0.5% спрямо февруари, показват данните на НСИ за март. Понижението на месечна база беше резултат основно от изменения в цените на комуналните услуги, след като от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране приеха извънредно понижение от близо 7% на цената на електроенергията в началото на март. Ефектът от тази административна намеса, в комбинация с поевтиняване на суровия петрол на световните пазари, което се пренесе Цялата статия »

Share and Enjoy

 • Twitter
 • Add to favorites
 • Email
 • LinkedIn
 • Facebook
Sep 28

аутсорсинг-шивашки цехИзнос на производство, наричан по-често аутсорсинг (от английското outsourcing, което е съкращение от Outside Resource Using), е концепция за взимане на вътрешни функции на дадена компания и предоставянето им за изпълнение от външна компания. Организацията, към която се изнася дейността се нарича дестинация на производствения износ (outsource destination)

Има много причини широко да се практикува аутсорсинг. Най-често срещаните от тях са:

 • използване на външни/чужди компетенции
 • трансфериране към дестинация на производствения износ на определени рискове
 • спестяване на финансови средства
 • повишаване на производителността и/или качеството
 • освобождаване на ресурси на компанията за основните и дейности Цялата статия »

Share and Enjoy

 • Twitter
 • Add to favorites
 • Email
 • LinkedIn
 • Facebook
Jun 9

безработицаИнститута за пазарна икономика (ИПИ) проведе специално проучване върху пазара на труда. Изводите от него са, че при дълбока криза трудовите регламенти са безсилни пред настъпващата безработица и оскъпяват труда и спъват създаването на нови работни места.

Анализът на ИПИ сочи още, че осигурителните и трудови регламенти са пречка пред заетостта и създаването на нови работни места, като тук се включват: Цялата статия »

Share and Enjoy

 • Twitter
 • Add to favorites
 • Email
 • LinkedIn
 • Facebook
May 22

безработен човекНационалният статистически институт представи основните резултати за икономическата активност на населението през първото тримесечие на 2012 година.

През първото тримесечие на 2012 г. безработните лица в страната са 421.4 хил., от които 252.3 хил. са мъже и 169.0 хил. - жени. В сравнение с първото тримесечие на 2011 г. броят на безработните се увеличава с 4.8%. Цялата статия »

Share and Enjoy

 • Twitter
 • Add to favorites
 • Email
 • LinkedIn
 • Facebook
Mar 12

Работници, наети по договорБроят на наетите на трудов договор в България се сви с 0.7% на годишна база, показаха данните на НСИ към декември 2011 г. Продължаващите спадове изкараха индикатора на най-ниското месечно равнище от март 2004 г. насам, като все пак показват тенденции за стабилизиране.
Загубените работни места през 2011 г. (15 хил.) са значително по-малко от тези през първите две години на кризата – 2009 г. (182 хил.) и 2010 г. (106 хил.), като очакванията за 2012 г. остават за резултат близък до Цялата статия »

Share and Enjoy

 • Twitter
 • Add to favorites
 • Email
 • LinkedIn
 • Facebook