Проект: Как да си намерим работа

Правила относно свободното движение на работна ръка в ЕС

European UnionПравила относно свободното движение на работна ръка

Един от най-съкровените принципи на Европейския съюз е свободното движение на работници – право, заложено в учредителния договор на ЕС.
 
На практика всеки гражданин на ЕС има право да живее, работи, търси работа и се пенсионира в една от 27-те държави членки на ЕС. Правилата на ЕС за свободно движение на работници се отнасят също и за държави членки на Европейското икономическо пространство, а именно Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.
 
Недискриминация и равно третиране
Държава членка на ЕС няма право да откаже на гражданин на ЕС достъп до пазара на труда въз основа на националността му.
 
Общностното законодателство също така гарантира, че гражданите на ЕС трябва да бъдат равно третирани, като кандидатстват за работа в друга държава членка. Трансграничните работници трябва да бъдат третирани по същия начин като местните.
 
Хората, които се преместват, за да работят в друга държава на ЕС следва да знаят, че членовете на семействата имат същите права на образование и социална закрила като гражданите на приемната държава.
 
Работа в публичния сектор
По принцип работните места в публичния сектор са отворени за граждани на ЕС. При определени обстоятелства обаче държавите от ЕС могат да запазят работни места в публичния сектор за техни граждани. Тези позиции се свързват със защитаване на интересите на държавата и ограниченията следва да се разглеждат индивидуално.
 
Граждани на други държави членки могат да кандидатстват за повечето работни места в публичния сектор в области като образование, здравеопазване и обществена сигурност.
 
Преходни мерки
При разширяването на ЕС през 2004 и 2007 г. на държавите членки е позволено да наложат „преходни мерки“, които ограничават свободното движение на работници от новоприсъединилите се държави.
 
Краят на този преходен период обаче наближава. Ограниченията за работници от държавите, които се присъединиха през 2004 г., изтекоха на 1 май 2011 г. Все още съществуват някои ограничения за работници от България и Румъния – които се присъединиха през 2007 г. – но те ще се прилагат само до 31 декември 2013 г.
 
Допълнителна ползи
Освен това граждани, които са безработни и търсят работа, имат право да живеят в друга държава от ЕС за определен период, докато търсят работа. Дори помощите им за безработни мога да бъда изплащани в държавата, която посещават. Първоначално това може да продължи не по-дълго от три месеца, въпреки че е възможно периодът на прехвърляне да бъде удължен до 6 месеца.
 
 
Право на социална закрила и образователни квалификации
Държавите от ЕС работят по взаимното признаване на образователни квалификации и все по-тясно съгласуване на системите за социална закрила, което да улесни преместването за работа в друга страна.
 
Въпреки това е полезно да се обмислят няколко въпроса, преди да се вземе решение за преместване в рамките на ЕС:
  • Образованието и квалификациите ми признават ли се и разбират ли се в друга държава членка?
  • Ако се преместя със семейството си, ми ще получим ли сравними равнища на социална закрила и подпомагане

Информация: https://ec.europa.eu/


Share and Enjoy

  • Twitter
  • Add to favorites
  • Email
  • LinkedIn
  • Facebook

Оставете коментар

Примечание: Вашият коментар очаква проверка от администратора и не е необходимо да го изпращате отново.