Проект: Как да си намерим работа

Аутсорсинг – Що е то и има ли почва у нас?

аутсорсинг-шивашки цехИзнос на производство, наричан по-често аутсорсинг (от английското outsourcing, което е съкращение от Outside Resource Using), е концепция за взимане на вътрешни функции на дадена компания и предоставянето им за изпълнение от външна компания. Организацията, към която се изнася дейността се нарича дестинация на производствения износ (outsource destination)

Има много причини широко да се практикува аутсорсинг. Най-често срещаните от тях са:

 • използване на външни/чужди компетенции
 • трансфериране към дестинация на производствения износ на определени рискове
 • спестяване на финансови средства
 • повишаване на производителността и/или качеството
 • освобождаване на ресурси на компанията за основните и дейности

Сходна е и работата на ишлеме, при която външна фабрика произвежда с материали на компанията-възложител определена продукция. Тя може да се разглежда като производствен износ, който добива огромна популярност в резултат на глобализационните процеси. Основна дестинация е Далечният Изток. Когато изнасянето става в чужбина, се използва понятието задграничен аутсорсинг (или офшорен аутсорсинг).

България е много атрактивна дестинация за офшорен аутсорсинг. За 2006 г., тя заема 9то място в класацията на A.T.Kearney, с което е единствената страна в Европа, която попада в десетката. През 2010 г. България все още запазва лидерското си място в Европа, но вече е 13-та в същата класация. През 2010 България е на първо място в Европа и на друга класация по темата - тази на Gartner.

аутсорсинг - кол-центърСилно развити аутсорсинг отрасли в страната са:

 • Информационни и комуникационни технологии
 • поддръжка на клиенти/call&support центрове
 • маркетинг и ПР (Връзки с обществеността)
 • кинопродукции
 • шивашка и обущарска индустрии
 • оръжейна индустрия

Факторите, които могат да направят България по-привлекателно място за аутсорсинг и офшоринг, са инфраструктурата, бизнес средата, наличието на достъп до публично и частно финансиране, човешкият капитал и търсенето на международното и местно ниво.

По данни от Уикипедия


Share and Enjoy

 • Twitter
 • Add to favorites
 • Email
 • LinkedIn
 • Facebook

Оставете коментар

Примечание: Вашият коментар очаква проверка от администратора и не е необходимо да го изпращате отново.