Проект: Как да си намерим работа

Работа от разстояние и гъвкаво работно време

Работа от вкъщи В последно време въпросът за "работата от разстояние и гъвкаво работно време" се дискутира много активно и по българските медии. Работата от разстояние и гъвкавото работно време са само част от промените, които постепенно се налагат на пазара на труда.

Напредъкът в технологиите през последните десетилетия налагат и промени в бизнеса, за да остане той успешен, което води и до промяна нуждите и очакванията на работната сила. Движеща сила на тези промени са: все по-голямата интеграция на жените в работния процес, което води след себе си нуждата от постигане на по-добър баланс работа-семейство; увеличаване на пенсионната възраст в много страни (включително и България), което означава, че хората ще работят по-дълго време, преди да се пенсионират; раждането на ново дигитално поколение, което очаква да работи по доста по-различен начин. 

Тенденцията е все повече служители да изискват и да се нуждаят от по-голяма автономия на работното място от една страна, а икономията от "постоянно работно място" за всеки служител в офиса, икономиства доста средства на работодателя, от друга . Бумът в технологиите и социалните медии правят възможна тази автономия – работа „отвсякъде и по всяко време”.

Този нов модел на работа е доста популярен във водещите световни компании. Постиженията на служителите се оценяват на база свършена работа, а не на база отработеното време. 

Работа от домаОтпадането на ограничението за конкретно време и място на работния процес улеснява значително работещите жени, които търсят по-добър баланс работа-семейство. Тази гъвкавост, от своя страна, дава възможност на повече жени да работят. 

Тези промени изискват и съответната адаптация на "ръководствата" на бизнеса. Много от мениджърите трябва да променят лидерския си стил, да заместят "контрола на процесите и служителите" с "доверие към сътрудниците си; необходимо е да окуражават креативността и инициативата у хората си.

Приемайки сътрудниците си като отговорни и самомотивирани хора, на които може да се разчита - това е доказана печеливша стратегия при големи световни компании. 

Надяваме се, че българските работодатели ще почерпят е от световния опит, и скоро в България много фирми ще оценят на практика предимствата, които предлага работата от разстояние и гъвкаво работно време.

Какво мислите Вие по този въпрос? Имате ли опит с работа от разстояние или работа с гъвкаво работно време? Ако искате да споделите идеи и опит, моля пишете в коментарите. 

Ако не искате да пропуснете статии от блога, регистрирайте се ТУК за получаването им по е-мейл


Share and Enjoy

  • Twitter
  • Add to favorites
  • Email
  • LinkedIn
  • Facebook

Оставете коментар

Примечание: Вашият коментар очаква проверка от администратора и не е необходимо да го изпращате отново.