Проект: Как да си намерим работа
Feb 6

European UnionПравила относно свободното движение на работна ръка

Един от най-съкровените принципи на Европейския съюз е свободното движение на работници – право, заложено в учредителния договор на ЕС.
 
На практика всеки гражданин на ЕС има право да живее, работи, търси работа и се пенсионира в една от 27-те държави членки на ЕС. Правилата на ЕС за свободно движение на работници се отнасят също и за държави членки на Европейското икономическо пространство, а именно Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.
 
Недискриминация и равно третиране Цялата статия »

Share and Enjoy

 • Twitter
 • Add to favorites
 • Email
 • LinkedIn
 • Facebook
May 12

избориПак е време за избори. Въпреки,  че клипът е от 2005 година, е много актуален и в този момент.

http://youtu.be/4uQmqNbUtLc

Направете своят избор и се явете лично на своето интервю за Цялата статия »

Share and Enjoy

 • Twitter
 • Add to favorites
 • Email
 • LinkedIn
 • Facebook
May 11

Потребителската инфлация в страната се забави до 2.7% в края на първото тримесечие, като резултат от успокояването на цените в най - волатилните продуктови групи – тези свързани с храните и енергийните продукти.

инфлацияОбщият индикатор, измерващ промяната в ценовото равнище, отчете спад от 0.5% спрямо февруари, показват данните на НСИ за март. Понижението на месечна база беше резултат основно от изменения в цените на комуналните услуги, след като от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране приеха извънредно понижение от близо 7% на цената на електроенергията в началото на март. Ефектът от тази административна намеса, в комбинация с поевтиняване на суровия петрол на световните пазари, което се пренесе Цялата статия »

Share and Enjoy

 • Twitter
 • Add to favorites
 • Email
 • LinkedIn
 • Facebook
Apr 9

unemployment rate increaseВисоката безработица може да доведе до социални безредици, предупреди Международната организация на труда (МОТ).

Страните от ЕС са изгубили 6 млн. работни места от началото на глобалната икономическа криза през 2008. Това сочи доклад на Международната организация на труда (МОТ) за трудовия пазар в Европа.

Безработицата в ЕС през 2012 е била 57.6%, а само през последните шест месеца са изгубени 1 милион работни места.

Само пет страни-членки в ЕС имат нива на заетост, по-високи от предкризисните, става ясно още от доклада. Това са Австрия, Германия, Унгария, Люксембург и Малта. Цялата статия »

Share and Enjoy

 • Twitter
 • Add to favorites
 • Email
 • LinkedIn
 • Facebook
Sep 28

аутсорсинг-шивашки цехИзнос на производство, наричан по-често аутсорсинг (от английското outsourcing, което е съкращение от Outside Resource Using), е концепция за взимане на вътрешни функции на дадена компания и предоставянето им за изпълнение от външна компания. Организацията, към която се изнася дейността се нарича дестинация на производствения износ (outsource destination)

Има много причини широко да се практикува аутсорсинг. Най-често срещаните от тях са:

 • използване на външни/чужди компетенции
 • трансфериране към дестинация на производствения износ на определени рискове
 • спестяване на финансови средства
 • повишаване на производителността и/или качеството
 • освобождаване на ресурси на компанията за основните и дейности Цялата статия »

Share and Enjoy

 • Twitter
 • Add to favorites
 • Email
 • LinkedIn
 • Facebook
Jun 9

безработицаИнститута за пазарна икономика (ИПИ) проведе специално проучване върху пазара на труда. Изводите от него са, че при дълбока криза трудовите регламенти са безсилни пред настъпващата безработица и оскъпяват труда и спъват създаването на нови работни места.

Анализът на ИПИ сочи още, че осигурителните и трудови регламенти са пречка пред заетостта и създаването на нови работни места, като тук се включват: Цялата статия »

Share and Enjoy

 • Twitter
 • Add to favorites
 • Email
 • LinkedIn
 • Facebook
May 22

безработен човекНационалният статистически институт представи основните резултати за икономическата активност на населението през първото тримесечие на 2012 година.

През първото тримесечие на 2012 г. безработните лица в страната са 421.4 хил., от които 252.3 хил. са мъже и 169.0 хил. - жени. В сравнение с първото тримесечие на 2011 г. броят на безработните се увеличава с 4.8%. Цялата статия »

Share and Enjoy

 • Twitter
 • Add to favorites
 • Email
 • LinkedIn
 • Facebook
Mar 12

Работници, наети по договорБроят на наетите на трудов договор в България се сви с 0.7% на годишна база, показаха данните на НСИ към декември 2011 г. Продължаващите спадове изкараха индикатора на най-ниското месечно равнище от март 2004 г. насам, като все пак показват тенденции за стабилизиране.
Загубените работни места през 2011 г. (15 хил.) са значително по-малко от тези през първите две години на кризата – 2009 г. (182 хил.) и 2010 г. (106 хил.), като очакванията за 2012 г. остават за резултат близък до Цялата статия »

Share and Enjoy

 • Twitter
 • Add to favorites
 • Email
 • LinkedIn
 • Facebook

« Предишни статии